Regional Dog Show «Chernigov Cup 2016»Show date: from 21 may 2016 to 22 may 2016
Place: Ukraine, Chernihiv
Club: Chernigov city branch of the Ukrainian Kennel Union
Rank: 2xCAC
Tel: 8 (068) 353-12-26, 8 (050) 465-23-41
E-mail:
Web:
Entry form, information:


Judge list:

  • Agafonov E.Y.

  • Gergel Y.N.

  • Marchenko B.V.

  • Oleinikova Z.V.

  • Onishchenko G.G.

  • Shiyan V.V.

  • Grushitskaya O.V.

  • Pecheniy V.P.Venue: Chernigov, st. Shchorsa, 78, sports complex «Chemist», Ukraine

Share:Show location:
loading map...
Shows Selector
Country: All
City: All