TICA Chong Qing 18.03.2017Show date: from 18 march 2017 to 19 march 2017
Place: Vanuatu, Chong Qing
System Jud: TICA
Club: Yisivier Cat Club
Tel: 18611888505
E-mail:
Web:
Venue: XIEXINXINGGUANG SHOPPING MALL, NAN PIN DISTRICT,CHONGQING, Chongqing , 400060, China

Share:

Shows Selector
Country: All
City: All